Бюджет міської ради

Бюджет Пустомитівської міської ради на 2018 рік

–  загальний обсяг доходів бюджету Пустомитівської міської ради у сумі 26 304 600,00  грн., в тому числі доходи загального фонду –  21 220 800,00 грн., доходи спеціального фонду – 5 083 800,00 грн., з них, бюджету розвитку –          5 073 800,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

–  загальний обсяг видатків бюджету міської ради у сумі 26 304 600,00  грн., в тому числі видатки загального фонду – 12 826 100,00 грн., видатки спеціального фонду – 13 478 500,00 грн., з них, видатки бюджету розвитку – 13 468 500,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

профіцит загального фонду бюджету Пустомитівської міської ради в сумі 8 394 700,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду бюджету Пустомитівської міської ради у сумі  8 394 700,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження кошів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. 2. Установити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міської ради у сумі 25 000,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. 3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету Пустомитівської міської ради на 2018 рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

Фінансування витрат бюджету міської ради по захищених статтях проводити у першочерговому порядку.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для Пустомитівської міської ради, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком №4 до цього рішення.
 2. 5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міської ради в сумі 30 000,00 грн..
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 13 468 500,00 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити в складі видатків бюджету Пустомитівської міської ради кошти на реалізацію місцевих галузевих цільових соціально-економічних програм у сумі 21 717 200,00 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міської ради на 2018 рік належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є міська рада або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 5 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської ради на 2017 рік у частині доходів та фінансування є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у ч.1 ст.71 Бюджетного кодексу України.

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

 1. Надати право міському голові відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

10.1. позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

10.2. позики на покриття тимчасових касових розривів у показниках міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

11.1. у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі  міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника бюджетних коштів, згідно розпорядження міського голови;

11.2. у межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється згідно рішення виконавчого комітету міської ради з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

 1. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити протягом 2018 року вносити зміни до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) згідно розпорядження міського голови за погодженням з головою постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування, та з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
 2. Установити, що зобов’язання, взяті головним розпорядником коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
 3. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету міської ради:

14.1. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

14.2. видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

 1. Міському голові:
  • у першочерговому порядку здійснювати фінансування захищених статей видатків;
  • враховувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації під час складання та виконання розпису міського бюджету на 2018 рік;
  • про хід виконання бюджету Пустомитівської міської ради щоквартально звітувати на сесії міської ради.
 2. Установити, що кошти, виявлені в ході перевірок та ревізій, проведених працівниками західного офісу Державної аудиторської служби України, як суми нецільових та незаконних видатків, що проведені за рахунок коштів бюджету Пустомитівської міської ради, підлягають перерахуванню до бюджету міської ради.
 3. При спрямуванні вільних залишків, що виникнуть станом на 01.01.2018р., першочергово виділяти кошти на завершення тих проектів, що не були до кінця реалізовані у 2017 році.
 4. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради (А.Жидачека) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування (голова комісії І.Бешлей).

 

Рішення Про затвердження бюджету на 2018 рік

 

Доходи Пустомитівської міської ради на 2018 рік

 

Рішення Пустомитівської міської ради Про затвердження Положення про Громадський бюджет м. Пустомити та с. Наварія