Інформація з продажу права оренди земельних ділянок

Інформація Пустомитівської міської ради Львівської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів (виконання землевпорядних робіт, проведення земельних торгів) з продажу права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності на земельних торгах

  1. Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів (виконання землевпорядних робіт, проведення земельних торгів) з метою продажу права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності на земельних торгах.

 Дані про земельні ділянки (лоти):

– земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель та споруд мийки самообслуговування, орієнтовною площею 0,20 га, що розташована у м.Пустомити;

– земельна ділянка для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень, орієнтовною площею 1,13 га, що розташована  у м.Пустомити.

– земельна ділянка для будівництва та обслуговування  підприємства із зберігання вантажного  транспорту, орієнтовною площею 1,22 га, що розташована  у м.Пустомити.

  1. Умови конкурсу:

            Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурсний відбір виконавців земельних торгів на конкурентних засадах Пустомитівської міської ради, затвердженого рішенням Пустомитівськрої міської ради Львівської області №266 від 21.07.2016року «Про затвердження положення про конкурсний відбір виконавців земельних торгів на конкурентних засадах Пустомиівської міської ради».

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів (виконання землевпорядних робіт, проведення земельних торгів)” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість та витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до частини 5 статті 136 Земельного кодексу України, здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах та його фінансування за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів.

Підготовка лотів включає розроблення документації із землеустрою із урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.

Строк підготовки лотів до проведення земельних торгів не повинен перевищувати 30 днів.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна вартість підготовки лотів до проведення земельних торгів. Переможцем конкурсу визначається учасник, який надав найменшу вартість підготовки лотів до проведення земельних торгів

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою наведеною нижче;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

– згода на обробку персональних даних за формою наведеною нижче (для претендента – фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– відомості про наявність фінансової спроможності (копія балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів (якщо претендент зобов’язаний вести відповідну звітність), довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

– довідка претендента про наявність працівників відповідної кваліфікації для проведення земельних торгів та виконання робіт із підготовки лотів до їх проведення;

– копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників претендента в кількості визначеній Законом України «Про землеустрій» (для виконання послуг з виконання робіт із землеустрою)

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів (для проведення земельних торгів) (за наявності);

– проекти завдань на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у яких, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, які пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, що будуть представлені за результатами виконаних робіт.

У випадку, якщо учасник здійснюватиме підготовку лотів із залученням інших суб’єктів господарювання, в складі підтвердних документів надаються відповідні документи цих суб’єктів господарювання (окрім відомостей про наявність фінансової спроможності) та їхня згода на залучення до виконання цих робіт.

  1. Строк подання конкурсної документації:   до 25 квітня 2017 року (включно).
  1. Поштова адреса, за якою подаються документи: 81100, Львівська обл., м.Пустомити, вул.Грушевського,60.
  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 26 квітня 2017 року об 11 год 00хв в приміщенні Пустомитівської міської ради Львівської області за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського,60.
  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Адреса: Львівська обл., м.Пустомити, вул.Грушевського,60.

Телефон для довідок: (03230) 4-11-69.

 

 

 

Адміністративний район : Львівська область

Телефонний код : 03 230

Поштовий Індекс : 81100

Електронна адреса: pustomyty_rada@ukr.net

Адреса : м.Пустомити, вул.М.Грушевського, буд. 42

Телефон Пустомитівської міської ради: 03230 4-11-69

032 227-89-13