Село сьогодні

Школав с.Наварія Львівської області

Актуальність проекту – даний проект є актуальним для с.Наварія, оскільки приміщення двох корпусів старої школи (1867р. та 1904р. забудови) знаходяться в аварійному стані, існуюча школа розрахована на 60 учнів, фактично ж у ній навчаються 165 дітей, при цьому протягом останніх років спостерігається зростання кількості дітей шкільного віку. Окрім цього, станом на 01.01.2015р. перша черга будівництва об’єкту має ступінь будівельної готовності 50,3%. Добудова даного об’єкту дасть змогу зменшити обсяги незавершеного будівництва.

Основна проблема проекту – брак коштів місцевого бюджету на його реалізацію. Проект будівництва школи у с.Наварія має давню історію: вперше він розроблявся у 1989 році на 489 учнів, однак не був завершений. Уже на початку 2000-х років було розроблено новий проект будівництва школи на 300 учнівських місць, який, однак, через недостатнє фінансування не здійснюється згідно із запланованими термінами реалізації такої програми, тому необхідним є залучення коштів із державного бюджету.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання – реалізація даного проекту сприятиме розвитку соціальної інфрастурктури с.Наварія, а також с.Малечковичі та с.Нагоряни, підвищення якості освіти сільської молоді, зменшення диспропорцій у доступі населення до базових освітніх послуг, створення безпечних та належних соціально-побутових умов для проведення навчального процесу, створення нових робочих місць для місцевих кваліфікованих кадрів.

Цільові групи проекту – населення с.Наварія, с.Малечковичі та с.Нагоряни різних вікових груп.